Full-Stack proqramlaşdırma Front-End və Back-End hissələrinin birləşməsidir.

Təlim paketi:

 • HTML 5
 • CSS 3
 • JavaScript (jQuery, Vue.JS)
 • PHP (OOP,MVC,API)
 • Laravel
 • MySQL

HTML5 – Siz HTML5 daxilində bir veb səhifənin strukturunun necə hazırlanması olmasını öyrənəcəksiniz.

CSS3 – Burada əsas üstünlüklər aşağıdakı mövzulara verilərək bir veb səhifənin görünüş hissəsinin hazırlanmasının incəliklərini öyrənəcəksiniz.

 • PSD to HTML/CSS
 • Flexbox Layout
 • Grid Layout
 • Bootstrap 4+
 • Material Design

JavaScript – Bu hissədə isə artıq proqramlaşdırma məntiqi ilə tanış olub web səhifənizə fərqli xüsusiyyətlər verməyi öyrənəcəksiniz. Aşağıdakı texnologiyalar isə proqramın əsas hissəsini təşkil edir.

 • ES6+
 • Classes & Object-oriented Programming (OOP)
 • Dom & Event
 • Modular JavaScript
 • JavaScript Libraries & frameworks (React JS)

PHP- Burada dünyada web səhifələrin hazırlanmasında ən çox istifadə olunan proqramlaşdırma dilinin incəliklərini öyrənəcəksiniz. Hansı ki, OOP məntiqi, MVC işləmə prinsipini, xüsusi API hazırlanması və daha çox biliyə bu təlimdə yiyələnəcəksiniz.

Mysql-Verilənlər bazası proqramları, məlumatlarını saxlamaq və daha sonra üzərində əməliyyatlar etməyi öyrənəcəksiniz