Kibertəhlükəsizlik; kompüterlərin, serverlərin, mobil cihazların, elektron sistemlərin, şəbəkələrin və məlumatların zərərli hücumlardan qorunması tətbiqləridir. İnformasiya texnologiyaları təhlükəsizliyi və ya elektron informasiya təhlükəsizliyi kimi də tanınır.