SPSS-dən statistik təhlil üçün, xüsusən də “İctimai Elmlər” bölməsində geniş istifadə olunur. Bazar tədqiqatçıları, sağlamlıq tədqiqatçıları, sorğu şirkətləri, dövlət qurumları, təhsil tədqiqatçıları, marketinq agentlikləri, “məlumat mədənçiləri” və s. tərəfindən praktik olaraq istifadə olunan statistik proqramdır. Kurs 3 moduldan ibarətdir

  • Nəzəriyyə
  • SPSS proqramına giriş
  • Hipotezlərin test edilməsi və analiz nəticələrinin şərhi